Falster/Lolland och Møn

Storstrøms amt, är ett amt i Danmark och omfattar 3 398 km2, 258 761 inv. 1999. Det omfattar s.ö. Själland, öarna Lolland, Falster och Møn samt en del småöar och är administrativt indelat i 24 kommuner.
Amtet präglas av vidsträckta slätter på Lolland och mer kuperade moränlandskap på Falster och Själland. Jordbruket är en viktig näring över stora delar och omfattar ett flertal stora livsmedels- och verkstadsföretag men också tillverkning av bl.a. kemiska produkter och glasvaror, främst i amtets största städer Næstved, Nykøbing Falster och Nakskov. Næstved och Nykøbing Falster är säte för amtets administration.

Møns kommun omfattar 237 km2, 11 530 inv. (1999). M., som omfattar ön M. och några mindre öar, har ett betydande jordbruk med odling av främst sockerbetor och vete. M:s enda stad är Stege; där finns bl.a. livsmedelsindustri, plast- och verkstadsföretag samt skeppsvarv.

Møn är skilt från Själland av Ulvsund och Stege Bugt och från Falster av Grønsund. Ön delas av Borre Mose i en västlig del, Lave Møn, och i en östlig, Høje Møn. Den västra delen är ett bördigt moränlandskap, medan den östra består av väldiga lager av fossilrik kritkalksten, som avslutas i Møns Klint, en abrasionsbrant som vid Aborrebjerg når 143 m.ö.h. Ca 85 % av Møn är uppodlat.

Lite turistreklam

Falster, Lolland och Mön bjuder på strand- och badliv längs kilometerlånga härliga vita sandstränder. Badvattnet är särskilt idealiskt för de små på grund av det låga saltinnehållet och de platta strandängarna på Mön, Lolland och Falster

På Falster hittar ni de imponerande Corselitze-skogarna på cirka 3 000 tunnland. De stora skogarna innehåller massor av historiska gånggrifter och stendös. Lägg eventuellt vägen förbi Bøtø Nor på Falster, som är ett fridlyst fågelreservat med viktiga yngelplatser för flyttfåglar.

På Mön hittar ni nog Danmarks största natursevärdhet. Möns Klint med de vita kritklipporna som reser sig lodrätt från Östersjöns turkosblåa vatten. Och på klintens topp kan ni gå en tur i den gamla bokskogen som växer alldeles ut till Möns kant.

Källor: Danmarks turistinformation och Nationalencyklolpedin.

Åter till "Reseskildringar"  /  Åter till "Danmarksresan"